SEK 5,200
per unit

Svelav Friåkning 2

sold by Isaac D

About Svelav Friåkning 2

En tredagars fortsättningsutbildning med fokus turplanering och riskhantering. Utbildningen följer ett tydligt mönster med dagliga förberedelser​,​ genomförande och uppföljning​,​ inspirerat av professionell systematisk hantering av lavinrisk fast ett sätt som är anpassat för semester och rekreation. Metodiken är tydlig och enkel att ”ta med” från kursen och använda vid egen framtida åkning. Stort fokus läggs vid förståelse för lavinprognosernas lavinproblem och hur deltagarna som grupp förhåller sig till aktuella sådana . Några centrala moment innefattar turplanering och förberedelser​,​ gruppkommunikation​,​ beslutsfattande​,​ inhämtning och prioritering av information samt säkra vägval fjället. Kursen är praktisk till sin karaktär och majoriteten av utbildningsmomenten sker ute fjället. Det tydliga målet är att deltagarna är förberedda för att planera och genomföra egna toppturer och egen offpiståkning efter utbildningen. Utbildningen är topptursbaserad men den går att genomförs även med hjälp av lift. läs mer http://svelav.se/utbildning/friakning-2/


Location

SEK 5,200
per unit