Privacy Policy

Integritetspolicy

Uppdaterad 2022-02-08

 

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill se till att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Denna policy förklarar hur vi hanterar dina personliga data. Genom att använda Smultronsites tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vi ber dig därmed att läsa igenom detta dokument noggrant.

 

Genom att samtycka till att vi använder kakor när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas,

 

 1. Namn
 2. Telefonnummer och e-post
 3. Betalningsuppgifter
 4. Kundnummer
 5. Personnummer
 6. Organisationsnummer och kontonummer
 7. IP-adress och information om din användning av Smultronsites webbplats
 8. Information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida
 9. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida

Användning av personlig information

Vi kan komma att använda din personliga information för följande;

 1. att fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av beställning, betalning och tillhandahållande av support,
 2. att göra det möjligt att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida,
 3. att skicka samla in betalningar från dig, skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser,
 4. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt,
 5. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet),
 6. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen),
 7. att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

 

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

 

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredjeparts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Vi kan komma att lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

 

När kan vi komma att lämna ut personlig information?

 1. till Smultronsites leverantör av kort- och kommunikationstjänster endast i syfte att fullfölja tjänster i anknytning till Smultronsites avtal med dig,
 2. till Smultronsites samarbetspartner för fakturering i samband med utförda guidetjänster,
 3. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag,
 4. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

 

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Hur länge sparar vi personlig information

Vi kommer inte spara personlig information som vi behandlar längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Smultronsites rättsliga intressen.

Säkerhet

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

Dina rättigheter

Smultronsites ansvarar för att dina personuppgifter hanteras enligt lag. Du kan enligt lag begära rättning, avidentifiering, radering eller komplettering av uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Cookies

Smultronsites använder av cookies för att förbättra och underlätta användarupplevelsen genom att spara dina inställningar och åtkomsträttigheter samt för att föra statistik på din användning av Webbplatsen.

En cookie är en textfil som innehåller information som sparas på din dator. Vi använder två sorters cookies, sessionscookies som försvinner när din webbläsare stängs och permanenta cookies som försvinner efter att giltighetstiden gått ut.

 

Om du inte accepterar cookies kan du justera detta i dina webbläsarinställningar. Dock kan inaktivering av cookies kan leda till att Webbplatsen inte fungerar som avsett.

Kontaktuppgifter till Smultronsites

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på hello@smultronsites.com.

 

Smultronsites AB

Årevägen 35E

837 52 Åre