Terms of Service

Uppdaterad 2022-02-16

 

I samband med att du bokar eller skapar upplevelser på smultronsites.com kommer du acceptera Terms of Service vilket refererar till detta dokument. 

 

Smultronsites (“vi”) avser smultronsites AB är ett bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer: 559335-6099. Du kan kontakta oss på hello@smultronsites.com

Definitioner, 

“Bokning” avser en bokning av upplevelse på smultronsites sida.

“Upplevelse” avser en bokbar upplevelse skapad och genomförd av smultronsites värdar.

“Värdar” avser privatpersoner och företag som skapat och faciliterar upplevelser som förmedlas på smultronsites sida. 

“Gäst” avser individer som bokat och deltar i upplevelser förmedlade via smultronsites sida.

“Content” avser allt material som läggs upp och kommuniceras på smultronsites plattform.

“Förmedlingsavgift” avser avgifter smultronsites tar för förmedling av tjänst. 

“Plattform” och/eller “Sida” avser hemsidan www.smultronsites.com.

“Användare” avser gäster och värdar. 

“Pris” avser priset gäster betalar för att boka och genomföra en upplevelse med en smultronsites värd. 

Om tjänsten 

Smultronsites tillhandahåller en plattform för att lägga upp upplevelser facilitera bokning mellan värdar och gäster. Värdar som får kontakt med besökare via Smultronsites, där besökarna avser att boka en upplevelse är skyldiga att fullfölja bokningen och betalningen på smultronsites sida. 

 

För att skapa upplevelser på Smultronsites måste du ha fyllt 18 år. 

 

När värdar och gäster accepterar en bokning genom smultronsites.com ingår värden och gästen ett avtal med varandra. Smultronsites är ingen aktiv aktör avseende transaktionen mellan värdar och gäster. Vi tar inte ansvar för genomförandet av upplevelsen och eventuella konsekvenser i samband med detta. 

 

Genom att acceptera dessa Terms of Service accepterar du också att Smultronsites ej screenar, bevakar eller på något sätt gör en värdering i vilka värdar som får skapa upplevelser på Smultronsites sida. Vi garanterar därmed inte heller att sidan eller content är helt uppdaterad, fri från fel eller alltid tillgänglig. 

 

Tillgången till Smultronsites sida är på temporär basis, även om Smultronsites avser att kommunicera kring förändringar har Smultronsites rätten att stänga ner hela sidan eller delar av dess tjänster för en eller flera användare utan förvarning. 

 

Som värd på smultronsites

Försäkring och tillstånd

Värdar är skyldiga att ha relevant försäkring och tillstånd för att genomföra de upplevelser som värden marknadsför på Smultronsites hemsida. Värdar förbinder sig också till att hålla god ton i sin kommunikation med gäster samt förhålla dig till lagar och GDPR. 

Prissättning & betalning

Värdar ansvarar för prissättning mot gäster. Värdar ansvarar för att betala skatt i enlighet med lagstiftning i samband med försäljning av upplevelser på Smultronsites. 

Smultronsites använder sig av tredje part betalningsleverantör - Stripe. Värdar förbinder sig till att läsa deras användaravtal. 

Betalning sker inom 8 dagar efter avslutad upplevelse, där förmedlingsavgiften till Smultronsites är avdragen. Vid klagomål från kund har Smultronsites rätt att hålla inne betalningen från Stripe tills klagomålet är utrett. 

Relationen mellan Smultronsites och dig som värd 

När du som värd skapar eller genomför en upplevelse förmedlade på Smultronsites är det som en enskild, tredje-parts-aktör och INTE som anställd, underleverantör eller på annat sätt utförande av tjänster för Smultronsites räkning. 

Smultronsites tar inte ansvar för tillstånd som erfordras för att genomföra upplevelser. Vi kan erbjuda vissa tips och råd för att hjälpa värdar att förstå vilka regler de har att förhålla sig till, denna information ska ej ses som komplett och uttömmande. Det fulla ansvaret faller på värden att se till att hen har relevant kunskap, erfarenhet och är inom lagen för att genomföra upplevelsen med gäster. 

Ansvar mot gäster

När du som värd accepterar en bokning från en gäst ingår ni ett bindande avtal där du är skyldig att genomföra en upplevelse i enlighet med din beskrivning på hemsidan. 

Värdar ansvarar för att besökare har rätt förutsättningar och förkunskap att delta på upplevelsen, detta avser bland annat ålder, utrustning och klädsel. 

Hållbarhet 

Gäster och värdar accepterar även Smultronsites Community Pact som bland annat avser relationen till naturen. Det är viktigt att värdar och gäster förhåller sig till Allemansrätten och tar ansvar för att bevara naturen. 

Som gäst 

När du bokar en upplevelse på Smultronsites ingår du ett bindande avtal med en värd. Du förbinder dig att betala priset som värden angett för upplevelsen. Smultronsites har en tredje-part-leverantör för betalningar, Stripe. Deras terms and conditions gäller. Du blir endast debiterad när din värd accepterat din bokningsförfrågan. 

 

Värdar har rätt att neka deltagande om gästen visar dåligt omdöme, är våldsam eller farlig. Som gäst förbinder du dig att respektera din värd, komma i tid samt följa dennes instruktioner. 

 

Smultronsites kan inte garantera säkerhet, kvalitet eller nöjdhet med upplevelsen ej heller uppförandet av värden eller andra deltagare. Som gäst deltar du helt på egen risk. Vi tar självklart emot feedback och eventuella klagomål på hello@smultronsites.com

Avbokning och ombokning

Gäster kan avboka upp till 3 dagar innan bokad upplevelse, gästen har då rätt till full återbetalning minus en service fee på 5%. Om gästen är mer än 30 minuter sen till en upplevelse har värden rätt att påbörja upplevelsen utan gästen. Gästen har då inte rätt till återbetalning. Behöver du som gäst göra en sen avbokning av särskilda skäl skriv till hello@smultronsites.com så gör vi vårt bästa för att lösa situationen. 

 

Om värden inte dyker upp har gästen rätt till full återbetalning. 

Ändring av Terms of Service

Smultronsites har rätt att uppdatera dessa Terms of Service efter att ha meddelat er om sådan förändring senast 30 dagar innan förändringen träder i kraft. Du som gäst och värd har rätt att när som helst stänga ner ditt användarkonto och be att få din personliga information borttagen från sidan. 

Tvist

Tvister som uppstår i anledning av detta Terms of Service ska slutligt avgöras genom svensk domstol med Östersunds tingsrätt som första instans.